Hva trengs?

Så hva må til for å få iShip i drift på ditt fartøy?
  • Internettilgang. Det kan være alle slags medium, f.eks. ICE, 3G/4G, VSAT osv. Det eneste som trengs er en nettverkstilkobling
  • Vår iShip-unit
  • 12V, 24V eller 230V tilførsel
  • En datakilde, f.eks. GPS, AIS, vindmåler, fuelmeter, fangstsensor eller lignende

 Det er alt som skal til! Enheten vil da sende ut mottatte data så lenge fartøyet har internettdekning. Det er relativt små data mengder det er snakk om, og vil i praksis ikke senke hastigheten eller bruke opp noen kvote til nettleverandøren.